Vetmik 2024 :: XVI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız,

Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi iş birliği ile düzenlenen XVI. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı)’nde siz değerli akademisyenlerimizi ve paydaşlarımızı Aydın’da misafir edecek olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşamaktayız.

Hastalıkların etiyolojileri, epidemiyolojileri, laboratuvar tanıları ve sağaltımları amacıyla güncel her türlü teorik ve pratik bilginin bilimsel ortamlarda paylaşılmasında veteriner mikrobiyoloji kongreleri önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde enfeksiyöz hayvan hastalıklarının neden olduğu ekonomik zararları önlemek ve halkımızı zoonoz hastalıklardan korumak amacıyla yapılmakta olan mücadelenin daha etkili bir düzeye ulaştırılmasını sağlamak mesleki hedeflerimiz içerisinde yer almaktadır. Günümüzde bakteriyolojik, virolojik, immünolojik, epidemiyolojik araştırmalar; antibiyotik direnci ve alternatif tedavi çalışmaları; metagenom, transkriptom, proteom ve rezistom araştırmaları ve aşılar ile hastalık mücadele yöntemlerinden elde edilen güncel bilgiler kongremizin ana hatlarını oluşturacaktır.

XVI. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, mesleki bilgi ve becerilerin bilimsel platformlarda paylaşıldığı bir organizasyon olduğu kadar, üniversite, kamu ve özel sektörlerde çalışan meslektaşlarımızın bir araya geldiği sosyal ve kültürel bir toplantıdır.

Siz değerli meslektaşlarımızın katkıları ile 25-28 Ekim 2024 tarihleri arasında KoruMar Ephesus Beach & Spa Resort Otel‘de düzenlenecek olan XVI. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı)’nin daha da güçleneceğine inanıyoruz.

Mavi ve yeşilin renk cümbüşü oluşturduğu Ege bölgemizin doğal güzellikleri ve tarihi dokusu eşliğinde, gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzünde sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı belirtir, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Kongre Düzenleme Kurulu